Doneer via rekening NL 13 ABNA 0596 3475 96 of 

Visie

In het Upendo Children's Centre worden kinderen opgevangen in de leeftijd van enkele maanden oud tot de leeftijd waarop ze oud genoeg zijn om zelfstandig een bestaan op te bouwen. Het merendeel van deze kinderen zijn weeskinderen, anderen verwaarloosd, mishandeld of verlaten door ouders en familie. We geven deze kinderen een veilige leefomgeving met liefdevolle huismoeders. We bereiden deze kinderen voor op een leven na het verlaten van het centrum. De oudere kinderen gaan vanuit Upendo ook naar boardingschool. We brengen ze verantwoordelijkheid bij voor hun eigen leven, zodat ze kunnen opgroeien tot stabiele volwassenen. Dit doen we door het geven van goede zorg, het laten volgen van onderwijs op school en het stimuleren van de zelfredzaamheid. De kinderen leren ook om te werken met kleine dieren en in de tuin of op het land bij Upendo. Daarnaast zijn ze nauw betrokken bij het huishoudelijk werk in het huis. Zo bereiden we ze voor om later in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Verder dragen wij zorg voor een goede gezondheid middels een regelmatige check-up door onze huisverpleegster en door het jaarlijks afsluiten van een collectieve gezondheidsverzekering in Kenia.

Sinds juli 2012 runnen we ook de plaatselijke kleuterschool waar de allerkleinsten naar toe gaan. Want, educatie is de toekomst!

Kijk op onze Vrijwilligerswerk pagina om te zien wat jij kunt betekenen voor Upendo in Kenia, of kijk op de sponsorpagina om te doneren.